Contact

 

Telefoon:
06 – 58969650

Bankgegevens:
IBAN: NL22 RABO 0302 3081 13
t.n.v. Chance 2 Dance

Bezoekadres
Cafeetje van Marja
Hoofdstraat 166
7311 BC Apeldoorn

Postadres:
Zadelmakersdonk 70
37326 KA Apeldoorn